Om ockrans betydelse för konsten genom tiderna

Ockra har i alla tider används för att måla, färga eller till kroppstatueringar, det är har den speciella egenskapen att den håller färgen under mycket lång tid, något som var ovanligt innan man började tillverka kemiska färgämnen under industrialismen på artonhundratalet. detta har lett till att ockran i alla tider var en stor handelsvara och värdeföremål.